çocuk

Eğitim Danışmanlığı

Öğrenci koçluğu, öğrencinin potansiyelini fark etmesi, güçlü yanlarını keşfetmesi yoluyla öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirerek, özgüvenin ve motivasyonun artırılması sürecidir. Ayrıca bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla olumlu baş etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Eğitim Koçunun Görevi Nedir? Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi…

kişilik

Bağımlı Kişiler / Bağımlı İlişkiler

İnsanların kendisini terk edeceği korkusuna neden olacak şekilde aşırı düzeyde başkalarının varlığına ihtiyaç duymasına bağımlı kişilik diyoruz. Çocukluk çağında özerk ve bağımsız olması, hem aile içinde hem de okulda desteklenmeyen hatta çok fazla kısıtlanan kişilerde ileri ki yıllarda çok sık görülebilir. Evliliklerde ve ilişkilerde “Defalarca ayrılmayı denedik ama olmuyor, kopamıyoruz.”, “Beni dövse de, sövse de…

kadın

YAKIN İLİŞKİLERLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Mit, kaynağı ve gerçekliği kanıtlanamayan, alışkanlıklarımızı açıklayan geleneksel düşünce biçimleri olarak tanımlanabilir. Kısacası doğru sandığımız yanlış inançlarımızdır.   İlişkiler ve evliliklerle ilgili konularda, kişiler birçok mit’e sahip olabilmektedir. Örnek verecek olursak; “Mutlu ilişkiler çatışmadan uzaktır” , mitini ele alalım. Bu inanca sahip kişiler ya ilişkilerinde çatışmadan kaçınırlar ya da yok sayarlar veya sorunlar olduğunda “ne…

evlilik

Çiftler Ne Zaman Evlilik Danışmanlığına Başvurmalıdır?

Eşlerin evlilik ilişkileri aşağıdaki maddelerin bir kısmını ya da çoğunu kapsar hale dönüştüğünde evlilik için bir uzmana başvurulması gerekebilir: 1. Evlilikteki tek ilişki ve iletişim şekli kavgaya dönüştüyse, 2. Gereğinden fazla, şiddetli ve çözüm bulunamayan kavgalar yaşamaya başladılarsa, diğer bir değişle mutlu ve keyifli anlar kavgalı oldukları anlardan daha az yaşanıyorsa, 3. Evlilik kendi içinde…

korku

Çocuklarda Korku

Korku, tehlike anında duyulan endişe, kaygı, tasa, ürküntü ve dehşet halini içeren bir süreçtir. Korku, kişinin kendisini tehlikelerden korumaya yarayan en doğal tepkilerdendir. Korkunun fobi olarak adlandırılabilmesi için; 1)Verilen tepkinin yaşanılan durumla orantısız derecede abartılı olması, 2)Çocuğa açıklamalarla ikna olmaması, 3)Çocuğun kontrolünün dışına çıkması ve 4)Çocuğun korkulan durumdan bilinçli olarak sakınma ve kaçınma durumuna girmesi…

stress

Stres

Stres Kişinin içsel ya da dışsal uyaranlar tarafından engellendiği ve başa çıkmakta zorlandığı durumlarda verdiği otomatik bir tepkidir. Bir nevi vücudumuzun alarm sistemidir. Stres durumunda kişiler, problem çözme becerileri ile üstesinden gelebilmektedir. Fakat kullanamadığı durumda bedeni, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak olumsuz etkilenmektedir. Stresin bedendeki fiziksel belirtileri: Kalp çarpıntısı, Nefes almada güçlük, Ateş, Titreme, Kan…

resim

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Sosyal fobi, başkalarının gözünün üzerinde olabileceği sosyal ortamlarda olma ya da tanıdık olmayan insanlarla karşılaşıldığında yaşanan ve mantıklı olmayan, ısrarlı korkudur. Sosyal kaygı bozukluğu olan bireyler, genellikle değerlendirilecekleri ortamlardan kaçınmaya çalışır, kaygı belirtileri göstererek utangaçlık sergilerler. Topluluk karşısında konuşmama, toplantı ya da sınıfta konuşmama, yeni insanlarla tanışmakta zorluklar gözlemlenmektedir. Sosyal kaygı bozukluğu genellikle ergenlik döneminde başlamakta…

sınav kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Sınav kaygısı, kişinin gerçek dışı olumsuz düşüncelerinin artmasına neden olan böylece yoğun fiziksel uyarılmalara yol açarak dikkat dağıtan, verimli çalışmayı, öğrenmeyi ve öğrenilenlerin etkili biçimde kullanılmasını zorlaştıran, yoğun bir uyarılma durumudur. Belirtileri Nelerdir? Kaygı dört düzeyde ortaya çıkmaktadır. Fizyolojik düzeyde çarpıntı, ateş basması, nefes darlığı, titreme, midede kasılma vb. durumlar yaşanmaktadır. Düşünce düzeyinde…

bunalım

Panik Atağı ve Bozukluğu

PANİK ATAĞI VE BOZUKLUĞU Panik Atak;  temel özelliği, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Panik Bozukluğu ise; ataklar arasındaki zamanlarda başka Panik Atakların olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duyma, “kalp krizi geçirip ölme”, “kontrolünü yitirip çıldırma” ya da “felç geçirme” gibi kötü sonuçlara yol açabileceği inancıyla sürekli…

özgüven

Özgüven Nedir?

Özgüven Özgüven, kendiniz hakkında nasıl düşündüğünüz, içinde bulunduğunuz durum ve koşullar üzerinde ne kadar etki sahibi olduğunuza dair bir değerlendirmedir. Kendi hakkınızda olumsuz konuşmalar yapıyorsanız, kendinizi sürekli eleştiriyor ya da yargılıyor, başarılarınızı küçümseyip, başarısızlıklarınızı önemsiyorsanız, özgüven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Özgüven çocukluktan itibaren üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü; kişilerin kariyer planları, işini, ilişkilerini olumsuz etkileyen…