BURDUR ÇOCUK TERAPİSİ / OYUN TERAPİSİ

 BURDUR OYUN TERAPİSİ Çocuk oyun yoluyla, baş edemediği duyguları ve yaşadığı zorlukları yeniden canlandırma yaparak deneyimler ve üstesinden gelmeye çalışır. Oyun terapisinin çocuğa deneyim ve duygularını yeniden canlandırma fırsatı sunduğu için iyileştirici özelliği vardır. Oyun terapisinde süreç sonuçtan önemlidir. Çocuk, terapi süresinde engellenme hissinden kurtulur ve gelişim sürecine kaldığı yerden devam edebilir. Oyun terapisi, tedirgin…

evlilik

Evlilik Sorunları

Evlilik iki farklı insanın birlikte oluşturduğu bir kurumdur. Bu farklılıklardan dolayı eşler arasında anlaşmazlıkların çıkması da gayet doğaldır. Burada önemli olan; eşlerin bu farklılıklarla birlikte yaşayabilmesini öğrenmesi ve karşılaşmış oldukları sorunları birlikte çözebilme yetenekleridir. Evlilikler genelde aşk ile başlasa da bu kurumun devam etmesini sağlayacak olan kavramlar sevgi, saygı, kaliteli zaman, doğru cinsellik, doğru iletişim…

robot zeka

Zeka Testi Değerlendirme

CAS Testi nin Uygulama ve Kullanım Alanları Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi…

çocuk

Eğitim Danışmanlığı

Öğrenci koçluğu, öğrencinin potansiyelini fark etmesi, güçlü yanlarını keşfetmesi yoluyla öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirerek, özgüvenin ve motivasyonun artırılması sürecidir. Ayrıca bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla olumlu baş etme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Eğitim Koçunun Görevi Nedir? Kişinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi…

kişilik

Bağımlı Kişiler / Bağımlı İlişkiler

İnsanların kendisini terk edeceği korkusuna neden olacak şekilde aşırı düzeyde başkalarının varlığına ihtiyaç duymasına bağımlı kişilik diyoruz. Çocukluk çağında özerk ve bağımsız olması, hem aile içinde hem de okulda desteklenmeyen hatta çok fazla kısıtlanan kişilerde ileri ki yıllarda çok sık görülebilir. Evliliklerde ve ilişkilerde “Defalarca ayrılmayı denedik ama olmuyor, kopamıyoruz.”, “Beni dövse de, sövse de…

kadın

YAKIN İLİŞKİLERLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Mit, kaynağı ve gerçekliği kanıtlanamayan, alışkanlıklarımızı açıklayan geleneksel düşünce biçimleri olarak tanımlanabilir. Kısacası doğru sandığımız yanlış inançlarımızdır.   İlişkiler ve evliliklerle ilgili konularda, kişiler birçok mit’e sahip olabilmektedir. Örnek verecek olursak; “Mutlu ilişkiler çatışmadan uzaktır” , mitini ele alalım. Bu inanca sahip kişiler ya ilişkilerinde çatışmadan kaçınırlar ya da yok sayarlar veya sorunlar olduğunda “ne…

evlilik

Çiftler Ne Zaman Evlilik Danışmanlığına Başvurmalıdır?

Eşlerin evlilik ilişkileri aşağıdaki maddelerin bir kısmını ya da çoğunu kapsar hale dönüştüğünde evlilik için bir uzmana başvurulması gerekebilir: 1. Evlilikteki tek ilişki ve iletişim şekli kavgaya dönüştüyse, 2. Gereğinden fazla, şiddetli ve çözüm bulunamayan kavgalar yaşamaya başladılarsa, diğer bir değişle mutlu ve keyifli anlar kavgalı oldukları anlardan daha az yaşanıyorsa, 3. Evlilik kendi içinde…

korku

Çocuklarda Korku

Korku, tehlike anında duyulan endişe, kaygı, tasa, ürküntü ve dehşet halini içeren bir süreçtir. Korku, kişinin kendisini tehlikelerden korumaya yarayan en doğal tepkilerdendir. Korkunun fobi olarak adlandırılabilmesi için; 1)Verilen tepkinin yaşanılan durumla orantısız derecede abartılı olması, 2)Çocuğa açıklamalarla ikna olmaması, 3)Çocuğun kontrolünün dışına çıkması ve 4)Çocuğun korkulan durumdan bilinçli olarak sakınma ve kaçınma durumuna girmesi…

stress

Stres

Stres Kişinin içsel ya da dışsal uyaranlar tarafından engellendiği ve başa çıkmakta zorlandığı durumlarda verdiği otomatik bir tepkidir. Bir nevi vücudumuzun alarm sistemidir. Stres durumunda kişiler, problem çözme becerileri ile üstesinden gelebilmektedir. Fakat kullanamadığı durumda bedeni, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak olumsuz etkilenmektedir. Stresin bedendeki fiziksel belirtileri: Kalp çarpıntısı, Nefes almada güçlük, Ateş, Titreme, Kan…

resim

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Sosyal fobi, başkalarının gözünün üzerinde olabileceği sosyal ortamlarda olma ya da tanıdık olmayan insanlarla karşılaşıldığında yaşanan ve mantıklı olmayan, ısrarlı korkudur. Sosyal kaygı bozukluğu olan bireyler, genellikle değerlendirilecekleri ortamlardan kaçınmaya çalışır, kaygı belirtileri göstererek utangaçlık sergilerler. Topluluk karşısında konuşmama, toplantı ya da sınıfta konuşmama, yeni insanlarla tanışmakta zorluklar gözlemlenmektedir. Sosyal kaygı bozukluğu genellikle ergenlik döneminde başlamakta…