sınav kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Sınav kaygısı, kişinin gerçek dışı olumsuz düşüncelerinin artmasına neden olan böylece yoğun fiziksel uyarılmalara yol açarak dikkat dağıtan, verimli çalışmayı, öğrenmeyi ve öğrenilenlerin etkili biçimde kullanılmasını zorlaştıran, yoğun bir uyarılma durumudur. Belirtileri Nelerdir? Kaygı dört düzeyde ortaya çıkmaktadır. Fizyolojik düzeyde çarpıntı, ateş basması, nefes darlığı, titreme, midede kasılma vb. durumlar yaşanmaktadır. Düşünce düzeyinde…

bunalım

Panik Atağı ve Bozukluğu

PANİK ATAĞI VE BOZUKLUĞU Panik Atak;  temel özelliği, aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir. Panik Bozukluğu ise; ataklar arasındaki zamanlarda başka Panik Atakların olacağına ilişkin sürekli bir kaygı duyma, “kalp krizi geçirip ölme”, “kontrolünü yitirip çıldırma” ya da “felç geçirme” gibi kötü sonuçlara yol açabileceği inancıyla sürekli…

özgüven

Özgüven Nedir?

Özgüven Özgüven, kendiniz hakkında nasıl düşündüğünüz, içinde bulunduğunuz durum ve koşullar üzerinde ne kadar etki sahibi olduğunuza dair bir değerlendirmedir. Kendi hakkınızda olumsuz konuşmalar yapıyorsanız, kendinizi sürekli eleştiriyor ya da yargılıyor, başarılarınızı küçümseyip, başarısızlıklarınızı önemsiyorsanız, özgüven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Özgüven çocukluktan itibaren üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü; kişilerin kariyer planları, işini, ilişkilerini olumsuz etkileyen…

kompulsif

Obsesif-Kompulsif Bozukluğu

Obsesyon genel olarak bireyin engelleyemediği ve uzaklaştıramadığı fikir ve düşüncelere verilen genel isimdir. Kişide huzursuzluk ve kaygılara neden olur. Kompulsiyon ise bu huzursuzluğu engellemek adına sürekli tekrar edilen davranış kalıplarıdır. Sık görülen obsesyonlar şunlardır; AIDS gibi hastalıklara yakalanmaktan korkma Simetri düzen gereksinimi Bedenle ilgili işlerden tiksinme Mikrop kapma korkusu Zarar verme korkusu Cinsel içerikli düşünceler…

motivasyon

Motivasyon

Öğrenci koçluğu öğrencilerin hedeflenen başarıya ulaşmalarına, eğitim programlarını uygun ve anlamlı bir şekilde planlamasına, kişisel ve sosyal problemlerine çözümler bulmasına yardım etme sürecidir. Koçluk bireye yönelmiş sistemli, sürekli ve profesyonel bir yardım hizmetidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Öğrencinin ders çalışma…

terapi

Evlilik ve Çift Terapisi

Günümüzde kadın erkek ilişkilerinde çiftlerin birbirlerinden beklentileri, mutluluk kriterleri, istekleri ve asgari standartları yükselmiş, profesyonel yardım gereksinimi artmıştır. Eskiden aile büyükleri ve arkadaşlar gibi otorite figürlerinden alınan destek, artık yerini evlilik terapistine bırakmıştır. Eşinizle, partnerinizle yaşadığınız ilişki ve etkileşim sorunları, cinsel sorunlar, çocuklara ait sorunlar, aile üyelerinden birinin alkol ya da madde kullanımı, psikolojik bozukluklar,…

evlilik öncesi

Evlilik Öncesi Danışmanlık Alınmalı Mı?

Evlilik aslına bakarsanız toplumsal ve bireysel açıdan kişileri ve toplumun en küçük birimi olan aile durumunu düzene sokan bir unsurdur. Ancak değişen yaşam tarzları, bireysellik ile gelenekselcilik arasında kalan ilişki tutumları, kültür farklılıkları, sosyal çevre baskısı gibi birçok faktör insanları ister istemez bir strese sokmaktadır. Birçok kişi açısından evliliğin; çocuk sahibi olma, düzenli bir ev…

erken boşalma

Erken Boşalma

Erken boşalma problemi erkeklerde en sık gözlemlenen cinsel işlev bozukluğudur. Yapılan araştırmalar ülkemizde 10 erkekten 7’sinde olduğunu göstermektedir. Erken boşalma, partnerin orgazm davranışına bakılmaksızın, erkeğin boşalma zamanlamasını kontrol edememesidir.  Yani belirleyici kriter, erkeğin denetimi olup olmamasıdır. Erken boşalma tanısının alabilmesi için kişinin en az 4 aydır tekrar eden bir erken boşalma sorunu yaşıyor olması gerekmektedir.…

depresyon

Depresyon Nedir?

Depresyon, uzun süreli, yoğun ve kalıcı bir şekilde gözlemlenen üzüntü ve keder halidir. Bu ruh haline eşlik eden başlıca belirtiler karamsarlık, halsizlik, çaresizlik ve hayattan zevk alamamadır. Depresyon kişisel yetersizliğin sonucu oluşan bir durum değildir. Yapılan araştırmalar toplumun % 25’inin hayatları boyunca en az bir defa kendilerine depresyon teşhisi konulabilecek bir dönem yaşadığını göstermektedir. Depresyondaki…

Çocuk

Çocukta Saldırganlık

Günümüzde birçok çocukta görülen saldırganlık davranışı, altında ciddi sorunların yatma olasılığı bulunan bir durumdur. Unutulmamalıdır ki saldırganlık doğuştan gelen bir davranış değildir. Daha çok kendi yaşamlarında bu tür davranış örüntülerine maruz kalmasıdır. Ayrıca; sürekli şiddete maruz kalmak, ebeveynler tarafından sert cezalarla ve kurallarla karşılaşmak, anne babanın çocuğa karşı ilgisizliği, geleneksel yetiştirme tarzlarından kaynaklanan şiddetin ve…