Dr. Hakan ACAR, 2013 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık uzmanlık programını  birincilikle tamamlayıp, uzmanlık sıfatını almış ve sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık Doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği ve Türk PDR derneği üyesidir.  Temel prensip olarak, psikoloji bilimi ve etik ilkeleri dikkate alarak  gizlilik ilkesine dayalı  hizmet vermektedir.

ALDIĞI EĞİTİMLER

Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR)

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon-Uygulama (Prof. Dr. Hakan Türkçapar – Doç. Dr. Kadir Özdel)

Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi

Oyun Terapisi

Masal Terapisi

Dikkat Eksikliği Geliştirme Programı

Vajinismus Terapi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Ensititüsü)

Cinsel Terapi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Ensititüsü)

Aldatma Terapisi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Ensititüsü)

Boşanma Adaptasyonu (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Ensititüsü)

Çift Terapisi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Ensititüsü)

Çözüm Odaklı Terapi
(Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK)

Kurumumuzda tanılama hizmeti, ilaç kesme ve devam etme kararı, ilaç değişikiliği gibi tıbbi alanlarda herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Eğer danışanlarımız bu konularda önce bize gelirlerse uzman bir doktor değerlendirmesi istenmektedir.

Psikolojik Danışman İrem Nur GÜRSEL, lisans eğitimini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü birincilikle bitirdi. Uzmanlık eğitimini yine psikoloji üzerine yapmaktadır. Bu süreçte birçok sivil toplum örgütleri çalışmalarına ve psikoloji eğitimlerine katıldı. Lisans döneminden itibaren özel psikolojik danışmanlık merkezinde gönüllü stajyer olarak çalıştı. Bu dönemde çocuklara yönelik sosyal beceri geliştirme ve dikkat becerileri geliştirme grup çalışmalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında görev aldı. 2021 ‘den itibaren İçgörü Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları çocuk ve ergenler olup, bu alanda almış olduğu eğitimler;

Oyun Terapisi

Çocuk resimlerinin psiko-pedagojik analizi

Çocuk testleri eğitimi

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Masal Terapisi

Çocuk Dikkat ve Değerlendirme Testleri

Attentioner-DEHB Uygulayıcı Eğitimi

Uzm. Umut AYDOĞDU (Psikolojik Danışman&Psikoterapist)

Umut AYDOĞDU; lisans öğrenimini Lefke Avrupa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında, yüksek lisans öğrenimini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programında tamamlamıştır. Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programında akademik öğrenimine devam etmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Academy of Cognitive And Behavioral Therapies (ACT) (Bilişsel Davranışçı Terapi Akademisi)’den 2021/Ağustos’da bilişsel davranışçı psikoterapist olarak diplomat statüsünde sertifiye edilmiş, halen de akademinin tam üyesidir. 2021/Aralık’da ise Avrupa’da yer alan European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) (Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Birliği)/den bilişsel davranışçı psikoterapist olarak akreditasyonunu almıştır.

2016 senesinden, günümüze bilişsel davranışçı psikoterapiler ekolü temelinde danışan görmekte olup 2017 -2022 seneleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapmıştır.

Katıldığı Eğitimler

 • Sınav kaygısı ve başa çıkma yolları (5 gün) /Lefke Avrupa Üniversitesi, (2016)
 • Özel gereksinimli aile ve birey (5 gün) /Lefke Avrupa Üniversitesi, (2016)
 • Ölüm ve yas terapisi (5 gün) /Lefke Avrupa Üniversitesi, (2016)
 • Psikopedogojik çocuk resimleri ve testleri analizi uygulayıcı eğitimi/ Psikoterap-İst, (2017)
 • Çocuk ihmal ve istismarı, madde bağımlılığı (5 gün) / Burdur AÇSHM & Kocaali Üniversitesi, (2017)
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı 2017-2023 (3 gün)/ Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, (2017)
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi, (5 gün) / Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (2018)
 • Bilişsel davranışçı psikoterapiler teorik eğitimi (50 saat)/ Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2018)
 • Bilişsel davranışçı psikoterapiler beceri eğitimi (30 saat) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2018)
 • Kadına Yönelik Şiddet Mücadele (2 gün) / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2018)
 • Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı psikoterapiler teorik eğitimi (80 saat) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2019)
 • BDT Süpervizonu Eğitimi 1 (70 saat) / Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2019)
 • BDT de klinik görüşme ve SCID eğitimi (14 saat) / Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2019)
 • Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede Eğitici Eğitimi (5 gün)/UNİCEF& Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2019)
 • Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi (5 gün)/ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2019)
 • Imagery Rescripting as a Τransdiagnostic Treatment for Problems Related to Adverse Events(Arnoud Arntz  Workshop/2020)
 • BDT Süpervizonu Eğitimi 2 (70 saat) / Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2020)
 • Bilişsel davranışçı psikoterapiler ileri teorik eğitimi (100 saat) / Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2020)
 • Şiddet Failleri ile Çalışma Teknikleri Eğitimi (18 saat)/ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2020)
 • BDT Süpervizyonu Eğitimi 3(70 saat) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, (2021)
 • Dijital Bağımlılıkta Eğitici Eğitimi (3 gün) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2022)
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı 2023-2026 (3 gün)/ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, (2022)
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Formatör Eğitimi (4 gün) Yeşilay, (2022)

Psikolojik Danışma Alanları

 1. 13 yaş ve üzeri gençler
 2. Yetişkinler
 3. Çift psikolojik danışmanlığı
 4. Kariyer psikolojik danışmanlığı

Psikolojik Sorunlara İlişkin İlgi Alanları

 • Anksiyete bozuklukları
 • Sınav kaygısı
 • Öfke yönetimi
 • Obezite
 • Bağımlılıklar
 • Endişe
 • Ruminasyon (Geçmiş hakkında zihinsel geviş getirme)
 • Depresyon
 • Panik bozukluğu
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Agorafobi
 • Özgül fobiler

Psikoterapi Ekollerine İlişkin İlgi Alanları

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Metakognitif Terapi (MKT)
 • Rogerian Terapi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Motivasyonel Görüşme